Itärata yhdistää puoli Suomea.

Itärata tuo nopeat ja sujuvat yhteydet koko Itä-Suomeen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun 24.6.2020 ja pyysi osapuolia ilmoittamaan elokuun loppuun mennessä alustavat edellytykset osallistua hankeyhtiön pääomittamiseen sekä reunaehdot pääomituksen tekemiselle.

Itäradan kannalla olevat kaupungit ja kunnat (Kuopio, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli, Porvoo, Kajaani, Imatra, Iisalmi, Varkaus, Pieksämäki, Siilinjärvi, Suonenjoki, Lapinlahti, Kitee, Parikkala, Mäntyharju ja Taipalsaari) tekivät päätöksen, että ovat valmiit rahoittamaan uuden itäisen ratayhteyden suunnittelua, jos linjaus kulkee Porvoon ja Kouvolan kautta.

Syyskuun lopussa Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti, että hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Itäradan Porvoo-Kouvola linjauksen kanssa.

Radan vaikutusalue ulottuu Uudeltamaalta Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan ja Pietariin. Itäradan täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja lisäksi Savon ja Karjalan, Kouvola-Kotka sekä Luumäki-Vainikkala -radoille.

Itärata on ratkaisu, jolla voidaan kääntää itäisen Suomen kehitys nousuun.

  • Yhteydet koko itäiseen Suomeen, Helsinki–Vantaa lentokentälle ja Pietariin nopeutuvat.
  • Elinkeinoelämä ja matkailu saavat uutta nostetta.
  • Rata hillitsee myös liikenteen päästöjä.

Lentorata on edellytys sekä Suomi-radalle että nopealle itäradalle. Lentorata pitää suunnitella niin, että se mahdollistaa radan jatkamisen idän suuntaan.

Puoli Suomea liikkeelle

Itäradan vaikutusalueella sijaitsee 16 kaupunkia ja 7 maakuntaa.

  • Porvoo, Kouvola, Mikkeli, Pieksämäki, Varkaus, Suonenjoki, Kuopio, Iisalmi, Kajaani, Lappeenranta, Imatra, Savonlinna, Kitee, Joensuu, Lieksa ja Nurmes
  • Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Kainuu.

Itäradan vaikutusalueella asuu noin 930 000 asukasta eli noin joka kuudes suomalainen. Pääkaupunkiseutu mukaan lukien vaikutusalueella on noin 2,1 miljoonaa asukasta eli enemmän kuin joka kolmas suomalainen.


Itäinen Suomi nousuun

Kehittyminen on kiinni yhteyksistä. Saavutettavuuden parantuminen on elinehto itäiselle Suomelle niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta. Itärata nopeuttaisi merkittävästi yhteyttä itäisestä Suomesta Helsinkiin sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Nopea ratayhteys lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta. Raideyhteyksien parantaminen on keskeinen edellytys myös itäisen Suomen teollisuusinvestoinneille, yliopistoille, muille oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. Itäisellä Suomella on lisäksi merkittävä, osaksi vielä toteutumaton potentiaali matkailussa. Nopeat ratayhteydet lisäisivät alueen matkailuvirtoja.Kolmessa tunnissa perille

Itärata nopeuttaa raideliikenteen matka-aikoja laajasti itäisessä Suomessa. Tavoitteena on kolmen tunnin junayhteys Kuopiosta, Joensuusta ja Pietarista Helsinkiin. Sen mahdollistaa nopea junakalusto, jonka kulkunopeus on noin 300 km/h.

  • Helsinki-Kuopio noin kolme tuntia
  • Helsinki-Joensuu noin kolme tuntia
  • Helsinki-Kouvola alle tunnin
  • Helsinki-Lappeenranta noin puolitoista tuntia
  • Helsinki-Mikkeli noin kaksi tuntia

Itäradan hyödyt tiivistettynä

Saavutettavuus paranee ja yhteydet nopeutuvat. Yritysten halukkuus sijoittua itäiseen Suomeen kasvaa.

 

Työpaikkojen määrä ja asukasluku kasvavat.

 

Muuttoliike itäiseen Suomeen ja pendelöinti lisääntyvät.

 

Itäradalla itäisen Suomen koko potentiaali käyttöön. Itäinen Suomi on mahdollisuus koko maalle.

Puolen Suomen Itärata-linjaus voitti ─ itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta

Liikenne ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan 30.9.2020, että itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta.

Puoli Suomea valmiina Porvoo-Kouvola Itäradan suunnitteluhankeyhtiöön

Itärataa kannattavat 13 kaupunkia ja 3 kuntaa ovat valmiit rahoittamaan uuden itäisen ratayhteyden suunnittelua, jos...

Itäradan linjaus hyväksyttiin ohjeellisena pääratamerkintänä Kymenlaakson maakuntakaavassa

Kymenlaakson maakuntavaltuuston 15.6. hyväksymässä maakuntakaavassa vahvistettiin Itäradan Porvoon ja Kouvolan välinen ratalinjaus kaavamerkinnällä ”päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen”....

Itäratahankkeen kaupungit valmiita hankeyhtiökeskusteluihin

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti kartoittavansa kuntien halua osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan ratayhteyden suunnittelun...

Porvoo-Kouvola kustannustehokkain vaihtoehto uudeksi idän suunnan raidelinjaukseksi ─ yhteiskunnallinen kokonaishyöty ratkaisee

Idän suunnan uudesta ratakäytävästä on tehtävä pikaisesti selkeä päätös Porvoo-Kouvola linjauksen puolesta ja ratayhteyden suunnittelu...

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen: “Jos matka-ajasta Helsinkiin saisi tunnin pois, juna olisi hyvä vaihtoehto.”

─ Nykyaikana saavutettavuus, niin fyysinen kuin henkinenkin, on kaikki kaikessa. Vaikka monessa asiassa on siirrytty virtuaaliseen, on fyysinen liikkuminen yhä…

Sosiaalinen media