Itärata yhdistää puoli Suomea.

Itärata tuo nopeat ja sujuvat yhteydet koko Itä-Suomeen.

Neuvottelut itäisen suunnan raidehankkeen edistämiseksi aloitettiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla 11.3.2021. Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien kanssa suunnitteluhankeyhtiön perustamiseksi. Neuvotteluita käydään Itäradan eli Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta.

Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Neuvotteluihin osallistuvat Helsingin kaupunki, Iisalmen kaupunki, Imatran kaupunki, Joensuun kaupunki, Kajaanin kaupunki, Kiteen kaupunki, Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Mikkelin kaupunki, Mäntyharjun kunta, Pieksämäen kaupunki, Porvoon kaupunki, Rautjärven kunta, Siilinjärven kunta, Suonenjoen kunta, Taipalsaaren kunta, Varkauden kaupunki, valtiovarainministeriö ja Väylävirasto.

Radan vaikutusalue ulottuu Uudeltamaalta Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan ja Pietariin. Itäradan täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja lisäksi Savon ja Karjalan, Kouvola-Kotka sekä Luumäki-Vainikkala -radoille.

Itärata on ratkaisu, jolla voidaan kääntää itäisen Suomen kehitys nousuun.

  • Yhteydet koko itäiseen Suomeen, Helsinki–Vantaa lentokentälle ja Pietariin nopeutuvat.
  • Elinkeinoelämä ja matkailu saavat uutta nostetta.
  • Rata hillitsee myös liikenteen päästöjä.

Lentorata on edellytys sekä Suomi-radalle että nopealle itäradalle. Lentorata pitää suunnitella niin, että se mahdollistaa radan jatkamisen idän suuntaan.

Puoli Suomea liikkeelle

Itäradan vaikutusalueella sijaitsee 16 kaupunkia ja 7 maakuntaa.

  • Porvoo, Kouvola, Mikkeli, Pieksämäki, Varkaus, Suonenjoki, Kuopio, Iisalmi, Kajaani, Lappeenranta, Imatra, Savonlinna, Kitee, Joensuu, Lieksa ja Nurmes
  • Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Kainuu.

Itäradan vaikutusalueella asuu noin 930 000 asukasta eli noin joka kuudes suomalainen. Pääkaupunkiseutu mukaan lukien vaikutusalueella on noin 2,1 miljoonaa asukasta eli enemmän kuin joka kolmas suomalainen.


Itäinen Suomi nousuun

Kehittyminen on kiinni yhteyksistä. Saavutettavuuden parantuminen on elinehto itäiselle Suomelle niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta. Itärata nopeuttaisi merkittävästi yhteyttä itäisestä Suomesta Helsinkiin sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Nopea ratayhteys lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta. Raideyhteyksien parantaminen on keskeinen edellytys myös itäisen Suomen teollisuusinvestoinneille, yliopistoille, muille oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. Itäisellä Suomella on lisäksi merkittävä, osaksi vielä toteutumaton potentiaali matkailussa. Nopeat ratayhteydet lisäisivät alueen matkailuvirtoja.Tarve itäisen yhteyden kehittämiselle tulee esille myös idän suunnan matkustajamäärissä, jotka ovat kasvaneet huomattavasti tuoreita ennusteita nopeammin.

Lisäksi itäisen Suomen yhteydet kansainväliselle lentoasemalle paranisivat huomattavasti, joka on ensiarvoisen tärkeää yritysten alueelle sijoittumisen sekä osaavan työvoiman kansainvälisen matkus-tamisen kannalta.

Itärata yhdistäisi myös Porvoon uutena rautatiekaupunkina rataverkkoon ja toisi sen tuhansille pende-löijille nopean yhteyden Vantaalle ja Helsinkiin.

Kolmessa tunnissa perille

Itärata nopeuttaa raideliikenteen matka-aikoja laajasti itäisessä Suomessa. Tavoitteena on kolmen tunnin junayhteys Kuopiosta, Joensuusta ja Pietarista Helsinkiin. Sen mahdollistaa nopea junakalusto, jonka kulkunopeus on noin 300 km/h.

  • Helsinki-Kuopio noin kolme tuntia
  • Helsinki-Joensuu noin kolme tuntia
  • Helsinki-Kouvola noin tunti
  • Helsinki-Lappeenranta noin puolitoista tuntia
  • Helsinki-Mikkeli noin kaksi tuntia

Itäradan hyödyt tiivistettynä

Saavutettavuus paranee ja yhteydet nopeutuvat. Yritysten halukkuus sijoittua itäiseen Suomeen kasvaa.

 

Työpaikkojen määrä ja asukasluku kasvavat.

 

Muuttoliike itäiseen Suomeen ja pendelöinti lisääntyvät.

 

Itäradalla itäisen Suomen koko potentiaali käyttöön. Itäinen Suomi on mahdollisuus koko maalle.

Ajankohtaista

Itäradan hankeyhtiöneuvottelut käynnistyivät

Neuvottelut itäisen suunnan raidehankkeen edistämiseksi aloitettiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla 11.3.2021. Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinnista hyötyvien...

Talouspoliittinen ministerivaliokunta näytti vihreää valoa Itäradalle

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 20.1.2021 itäisen Suomen raidelinjauksia. Ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa...

Puolen Suomen Itärata-linjaus voitti ─ itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta

Liikenne ja viestintäministeriö kertoo tiedotteessaan 30.9.2020, että itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta.

Puoli Suomea valmiina Porvoo-Kouvola Itäradan suunnitteluhankeyhtiöön

Itärataa kannattavat 13 kaupunkia ja 3 kuntaa ovat valmiit rahoittamaan uuden itäisen ratayhteyden suunnittelua, jos...

Itäradan linjaus hyväksyttiin ohjeellisena pääratamerkintänä Kymenlaakson maakuntakaavassa

Kymenlaakson maakuntavaltuuston 15.6. hyväksymässä maakuntakaavassa vahvistettiin Itäradan Porvoon ja Kouvolan välinen ratalinjaus kaavamerkinnällä ”päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen”....

Itäratahankkeen kaupungit valmiita hankeyhtiökeskusteluihin

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti kartoittavansa kuntien halua osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan ratayhteyden suunnittelun...

Sosiaalinen media