Itäradalla itäinen Suomi nousuun

Kallansillat

Itärata voi kääntää itäisen Suomen kehityksen nousuun ja saattaa seitsemän maakunnan mahdollisuudet palvelemaan koko Suomea aiempaa paremmin. Itärata varmistaa nopeat ja sujuvat yhteydet koko itäiseen Suomeen ja Pietariin. Rata hillitsee liikenteen päästöjä, mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymisen ja Helsinki-Vantaa -lentokentän yhteyksien parantumisen. Lentorata on edellytys sekä Suomi-radalle että nopealle Itäradalle.

Lentorata pitääkin suunnitella niin, että se mahdollistaa radan jatkamisen idän suuntaan. Savon ja Karjalan ratojen mittaluokaltaan pienempien parannustoimenpiteiden toteutus palvelee nopeiden yhteyksien toteutumista.

Saavutettavuus paranee ja yhteydet nopeutuvat

Itärata yhdistää lähes puoli Suomea nopeiden yhteyksien piiriin. Pääkaupunkiseudulta ja Helsinki-Vantaan lentokentältä suora linjaus etenee Porvoon kautta Kouvolaan. Savon ja Karjalan ratojen kautta Itäradan vaikutusalue ulottuu Uudeltamaalta Kymenlaakson kautta Savoon, Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan saakka. Samoin matkailulle ja elinkeinoelämälle tärkeät yhteydet Pietariin paranevat.

Itäradalla itäisen Suomen koko potentiaali käyttöön

Itärata lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja parantaa työmarkkinoiden toimivuutta. Muuttoliike ja pendelöinti lisääntyvät. Itärata toisi Kuopion ja Joensuun sekä Pietarin nopeimmillaan kolmen tunnin etäisyydelle Helsingistä. Saavutettavuuden parantuminen on itäisen Suomen elinehto niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta. Nopeat ja nykyistä edullisemmat yhteydet ovat tärkeitä myös yliopistoille ja muille oppilaitoksille sekä tutkimuslaitoksille.

Itäisellä Suomella on lisäksi merkittävä, osaksi vielä toteutumaton potentiaali matkailussa. Esimerkiksi jo vilkastunut yhteys Pietariin saisi lisävauhtia nopeutuvista junayhteyksistä.

Raideliikenne on puolen Suomen vastaus myös ajankohtaiseen ilmastokeskusteluun. Itärata-hanke on tärkeä keino hillitä liikenteen päästöjä. Juna on ilmaston kannalta kestävin vaihtoehto.

Hankkeella positiiviset vaikutukset kautta itäisen Suomen

Kaksiraiteisena ja nopealle junakalustolle sopivana Itärata maksaisi 1,7 miljardia euroa Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan toteutettuna. Itäradan täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja lisäksi Savon ja Karjalan, Kouvola-Kotka sekä Luumäki-Vainikkala -radoille.

Porvoon ja Kouvolan kautta suunniteltu linjaus palvelee kokonaisvaltaisesti koko itäistä Suomea, ei vain jotain osaa siitä. Väyläviraston teettämän raportin (2019) mukaan Itäradan laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat kokonaisuutena positiivisia. Hankkeen toteutumisella on myös myönteisiä kerrannais-vaikutuksia. Itäradan vaikutusalueella Porvoossa ja itäisen Suomen kuudessa maakunnassa asuu noin 980 000 asukasta eli noin joka kuudes suomalainen. Pääkaupunkiseutu mukaan lukien vaikutusalueella on noin 1,9 miljoonaa asukasta sekä lisäksi Pietarin metropolialue.

Itäisen Suomen maakuntien taloudellinen kehittyminen ja niiden resurssien hyödyntäminen edellyttää, että itäisen Suomen liikenneyhteydet parannetaan vastaavalle tasolle kuin Länsi-Suomessa. Itäinen Suomi on mahdollisuus koko maalle.

Kunnat mukaan hankeyhtiön kautta

Alueen kunnat ovat sitoutuneet olemaan mukana kehittämässä Itärataa ja vahvistamassa koko Suomen kilpailukykyä. Valtiolta odotetaan aktiivisuutta Itäradan edistämisessä.

Katso Itärata diasarja (pdf 4mb)