Itäradalle on itäisessä Suomessa laaja kannatus: ”Porvoo–Kouvola-linjaus on ainoa vaihtoehto, joka palvelee koko alueen tarpeita”

Kehittyminen on kiinni yhteyksistä. Itäisessä Suomessa on laaja yhteinen näkemys siitä, että Porvoon ja Kouvolan kautta kulkeva nopea Itärata tarvitaan. Uuden raideyhteyden edistämiseen on vahva tahtotila. Helsingissä järjestettiin 25. syyskuuta Itärata-seminaari Itä-Suomen alueen päättäjille, jossa käytiin läpi hankkeen tilannetta.

Itäradalle on itäisessä Suomessa vahva tilaus. Alueen 5 maakuntaa ja 12 kaupunkia ovat järjestäytyneet edistääkseen Lentorata–Porvoo–Kouvola-ratayhteyden toteutumista, sillä Itärata nähdään tärkeänä itäisen Suomen elinvoiman kehitykselle.

Tarve itäisen yhteyden kehittämiselle tulee esille myös liikennemäärien kasvun kautta. Henkilöliikenne lisääntyi Lahti–Kouvola välillä yhteensä 25 prosenttia vuosina 2016–2018,

Vastaavasti Kouvolasta itään Karjalan rataa pitkin kasvua oli puolestaan 22 prosenttia ja Savon radalla Kouvolasta pohjoiseen vähintään 16 prosenttia.

– Myös kansainvälinen liikenne on kasvanut yli 20 prosenttia. Matkamäärien odotetaan kasvavan edelleen tulevaisuudessa, erityisesti Helsingin ja Lappeenrannan välillä. Itärata vastaa hyvin tähän liikennemäärien kehitystarpeeseen, sillä se varmistaa nopeat ja sujuvat yhteydet koko itäiseen Suomeen ja Pietariin, näkee Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Koko itäinen Suomi hyöty Itäradasta

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 10. syyskuuta, että neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön ja Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi käynnistyvät. Itäisen yhteyden osalta tehdään keväällä valmistuva selvitys linjausvaihtoehdoista. Selvityksessä on mukana kaikkiaan kolme vaihtoehtoa. Itäradan ja Porvoosta Kotkaan suunnitellun Rantaradan lisäksi mukana pohdinnassa on myös jo rakennettu Lahden oikorata.

Kymenlaakson uudessa maakuntakaavaehdotuksessa on piirretty linjaus kahdelle ratayhteydelle: Itäradalle ja itäiselle Rantaradalle.

– Maakuntakaava on mahdollistava kaava. Vaikka ministeriö ottaisi kantaa toisen linjauksen puolesta keväällä, voivat molemmat linjaukset jäädä maakuntakaavaan, toteaa Portaankorva. Maakuntavaltuusto tekee päätöksen uudesta maakuntakaavasta ensi kesäkuussa.

– Itärata Porvoon ja Kouvolan kautta on kuitenkin ainut ratalinjausvaihtoehto, joka palvelee kattavasti koko itäisen Suomen tarvetta, ei vain osaa siitä, tuo esiin Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Taustalla 5 maakuntaa ja 12 kaupunkia

Kouvolan kaupunginjohtajan Marita Toikan mukaan Itärataa edistetään tosissaan. – Itäisen yhteyden linjauksesta Porvoon kautta Kouvolaan on laaja yhtenäinen näkemys. Itärata hanketta tukevat itäisen Suomen 5 maakuntaa ja 12 kaupunkia sekä alueen kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt, hän korostaa.

Itäradalla on keskeinen merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen kehittämiselle. Se yhdistää lähes puoli Suomea nopeiden yhteyksien piiriin ja on ratkaisu, jolla voidaan kääntää itäisen Suomen kehitys nousuun ja saattaa seitsemän maakunnan mahdollisuudet palvelemaan koko Suomea aiempaa paremmin. Saavutettavuuden parantuminen on Itä-Suomen elinehto niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta.

Itärata-hankkeessa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet hankeyhtiövalmisteluun. Hankeyhtiön rahoitus käsitellään ministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa, joita ei ole vielä käynnistetty.

Lisätietojen antajat:

Joensuun kaupunki
Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, puh. 0400 827 357, kari.karjalainen@joensuu.fi

Kuopion kaupunki
Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, jarmo.pirhonen@kuopio.fi

Kouvolan kaupunki
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi
Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi

Porvoon kaupunki
Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi

Etelä-Savo
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Imatran kaupunki
Kaupunginjohtaja Kai Roslakka, puh. 020 617 2226, kai.roslakka@imatra.fi

Itärata verkossa:

www.itärata.fi

Twitterissä: @itaratahanke