Itäradan linjaus hyväksyttiin ohjeellisena pääratamerkintänä Kymenlaakson maakuntakaavassa

Kymenlaakson maakuntavaltuuston 15.6. hyväksymässä maakuntakaavassa vahvistettiin Itäradan Porvoon ja Kouvolan välinen ratalinjaus kaavamerkinnällä ”päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen”. Merkintä mahdollistaa Itäradan kehittämisen ja toteuttamisen tulevaisuudessa. Uudenmaan Uusimaa-kaavan 2050 osalta päätökset itäisen suunnan raidelinjaus merkinnöistä siirtyivät elokuussa pidettävään jatkokokoukseen.

Kymenlaakson liiton tiedotteessa kerrotaan, että kaavavalmistelussa nousi erityisesti esiin tarve huomioida Helsingistä itään kulkevia uusia ratalinjauksia. Ratalinjausten osalta kaava on mahdollistava ja antaa hyvät edellytykset edistää Porvoo-Kouvola Itäratalinjausta. Linjauksen Kymenlaakson puolinen osuus Koskenkylä-Kouvolan Koria merkittiin kaavamerkinnällä ”päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen”.

Uusimaa-kaavan 2050 tulee mahdollistaa Itäradan Porvoo-Kouvola -linjauksen kehittäminen

Itäisen Suomen kaupungit ja maakunnat ovat Itäradan Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan kulkevan linjauksen takana ja odottavat edellä mainitun linjauksen olevan Uusimaa-kaavassa 2050 kokonaisuudessaan merkittynä ohjeellinen päärata -kaavamerkinnällä.

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuutta on käsitelty Uudenmaan maakuntavaltuustossa 9.6. kokouksessa sekä jatkokokouksessa 15.6. Maakuntavaltuuston jatkokokous jouduttiin kuitenkin keskeyttämään ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan käsittely siirtyy uuteen elokuussa järjestettävään jatkokokoukseen. Näin ollen myös itään suuntautuvia raidelinjauksia koskevat päätökset kaavamerkinnöistä siirtyivät eteenpäin.

Toukokuun lopulla valmistuneen Väyläviraston selvityksen mukaan uusista idän suunnan ratakäytävistä Itäradan Porvoo-Kouvola -linjaus on selkeästi kannattavampi verrattuna Itäisen rantaradan Porvoo-Kotka-Luumäki -linjaukseen verrattuna. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan seuraavaksi kuntien kanssa aloitetaan keskustelut suunnitteluhankeyhtiön perustamisesta uutta itäistä ratayhteyttä varten. Yksitoista itäisen Suomen kaupunkia on ilmoittanut 8.6.2020 liikenne- ja viestintäministerille halukkuudestaan osallistua Itäradan Helsinki-Vantaan lentoasema-Porvoo-Kouvola -linjauksen suunnitteluhankeyhtiökeskusteluihin. Itäisen Suomen kaupungeista tässä vaiheessa ovat mukana Kuopio, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli, Porvoo, Kajaani, Imatra, Iisalmi, Varkaus ja Pieksämäki. Lisäksi itäisen Suomen maakunnat Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Kainuu ovat Itäradan Helsinki-Vantaan lentoasema-Porvoo-Kouvola –linjauksen takana, minkä he ovat tuoneet esiin Uusimaa-kaava 2050 kaavaehdotukseen antamissaan muistutuksissaan.

Lue lisää:

Kymenlaakson liiton tiedote: Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040