Itärata nostaisi Kaakkois- ja Itä-Suomen painoarvoa, mahdollistaisi yrityksien sijoittumista ja olisi ympäristöteko

Jututimme alueen kansanedustajia, Kokoomuksen Ville Kaunistoa ja SDP:n Paula Werningiä siitä, mitä he Itäradasta ajattelevat.

Kouvolalaiset kansanedustajat Ville Kaunisto ja Paula Werning osallistuivat helmikuussa Itärata-vaikuttajaseminaariin.

Ville Kaunisto, Kokoomus

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, miksi Itärata pitäisi rakentaa?

  1. Kaakkois- ja Itä-Suomi mukaan koko Suomen kehitykseen

– Tärkein syy Itäradan rakentamiseen on Kaakkois- ja Itä-Suomen mukaansaaminen koko Suomen kehitykseen. Hyvät yhteydet mahdollistavat yritysten sijoittumisen laajemmalle alueelle ja voivat taklata myös poismuuttoa. Kaakkois- ja Itä-Suomi ovat jääneet maan kehittämisessä paitsioon. Itäradan symboliarvo on näin ollen myös suuri.

2. Työpaikkapendelöinnin tukeminen

– Itärata soveltuu hyvin myös työpaikkapendelöintiin. Sen tukeminen on tulevaisuuden teko.

3. Ympäristöasiat

– Se, että ihmiset saisivat toimivan ja tehokkaan raideyhteyden, on ympäristöteko. Se ohjaisi ihmisiä myös käyttämään enemmän ympäristöystävällistä junaa.

Mitkä ovat seuraavat tärkeät stepit Itärata-asiassa?

– Olennaisin seuraava askel on selvityksen valmistuminen. Tärkeä on myös aikataulu. Minun suurin huoleni on, että Itärata jää liian kauas Turun ja Suomiradan kehittymisestä. Jos jäädään jälkeen, poliittinen paine hoitaa kaikkia kolmea häviää. Paine asian etenemiseen pysyy parhaiten, kun kaikki kolme kulkevat ajallisesti mahdollisimman lähellä toisiaan.

– Itäradan eteneminen vaatii jatkuvaa edunvalvontaa, neuvottelua sekä Kaakkois-ja Itä-Suomen huolen esiintuomista. On saatava hallituksen suuntaan viestiä, ja mitä yhtenäisemmin sitä voidaan viedä, sitä vahvempi viesti on.

– Mitä nopeampi käynnistymispäivä ratahankkeella on, sitä nopeammin se on valmis. Aikaa ei ole hukattavana tänäänkään, vaikka tämä on kaukana tulevaisuudessa valmistuva projekti.

Paula Werning, SDP

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä siihen, miksi Itärata pitäisi rakentaa?

  1. Nopea ratayhteys lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta.
  2. Raideyhteyksien parantaminen on keskeinen edellytys myös itäisen Suomen teollisuusinvestoinneille, yliopistoille, muille oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille.
  3. Ei voida myöskään vähätellä Itäradan tuomia ilmastollisia vaikutuksia.

Mitkä ovat seuraavat tärkeät stepit Itärata-asiassa?

– Itäradan vaikutusalueella sijaitsee 16 kaupunkia ja 7 maakuntaa. Tämän hankkeen edistäminen vaatii jatkuvaa edunvalvontaa jokaiselta vaikutusalueella toimivalta päättäjältä sekä virkamieheltä. Tällä hetkellä odotetaan virallista selvitystä Itäradan kulkureitistä: siis Rantarata vai reitti Porvoon ja Kouvolan kautta. Selvityksen julkaiseminen vaikuttaa sitten seuraaviin steppeihin.