Itärata yhdistää puoli Suomea

Katso esityksen ja tiivistelmän avulla, missä hankkeessa on kyse ja miksi Itärata on niin tärkeä itäisen Suomen kehitykselle.

Kehittyminen on kiinni yhteyksistä. Itärata on ratkaisu, jolla voidaan kääntää itäisen Suomen kehitys nousuun ja saattaa seitsemän maakunnanmahdollisuudetpalvelemaan koko Suomea aiempaa paremmin. Itäratayhdistää lähes puoli Suomea nopeiden yhteyksien piiriin.

Pääkaupunkiseudulta ja Helsinki-Vantaan lentokentältä suora linjaus etenee Porvoon kautta Kouvolaan. Karjalan ja Savon ratojen kautta Itäradan vaikutusalue ulottuu siis Uudeltamaalta Savoon, Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan saakka. Samoin matkailulleja elinkeinoelämälle tärkeät yhteydet Pietariin paranevat.

Itärata lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuuttaja parantaa työmarkkinoiden toimivuutta. Itärata toisi niin Joensuunja Kuopion –sekä Pietarin -nopeimmillaan kolmen tunnin etäisyydelle Helsingistä. Lappeenrannasta matka-aika lyhenisi 1 ½ tuntiin, Mikkelistä kahteen tuntiin. Matka Joensuusta ja Kuopiosta Helsinkiin nopeutuisi nykyisestä noin tunnilla.

Saavutettavuuden parantuminen on Itä-Suomenelinehtoniin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta. Nopeat ja nykyistä edullisemmat yhteydet ovat tärkeitä myös yliopistoille ja muille oppilaitoksille sekä tutkimuslaitoksille. Lisäksi Itäradan tuoma kilpailu alentaisi matkakustannuksia merkittävästi.

Itäisellä Suomella on lisäksi merkittävä, osaksi vielä toteutumaton potentiaali matkailussa. Esimerkiksi jo vilkastunut yhteys Pietariin saisi lisävauhtia nopeutuvista junayhteyksistä.

Raideliikenne on puolen Suomen vastaus myös ajankohtaiseen ilmastokeskusteluun. Itärata-hanke on tärkeä keino hillitä liikenteen päästöjä. Juna on ilmaston kannalta kestävin vaihtoehto.

Hankkeella positiiviset vaikutukset kautta itäisen Suomen

Kaksiraiteisena ja nopealle junakalustolle sopivana hanke maksaisi 1,7 miljardia euroaKouvolaan saakka vedettynä. Itärata-hankkeen täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja lisäksi Karjalan sekä Kotka-Kouvola-Kajaani -radoille.

Porvoon ja Kouvolan kautta suunniteltulinjauspalvelee kokonaisvaltaisesti koko itäistä Suomea, ei vain jotain osaa siitä.Väyläviraston teettämän raportin (2019) mukaan Itäradan laajemmat taloudelliset vaikutukset ovatkinkokonaisuutena positiivisia.

Itäradan vaikutusalueella Porvoosta eteenpäin asuu noin 930 000 asukasta eli noin joka kuudes suomalainen. Pääkaupunkiseutumukaan lukien on vaikutusalueella noin 2,1 miljoonaa asukastasekä lisäksi Pietarin metropolialue.

Itäisen Suomen maakuntien taloudellinen kehittyminen ja niiden resurssien hyödyntäminen edellyttää, että itäisen Suomen liikenneyhteydet parannetaan vastaavalle tasolle kuin Länsi-Suomessa. Nykyään Kuopiosta matka Helsinkiin kestää pidempään kuin Kokkolasta, vaikka Kuopio on 100 kilometriä Kokkolaa lähempänä.

Kunnat mukaan hankeyhtiön kautta

Pääasiassa hankkeen rahoituksen pitäätulla valtiolta. Myös kuntien ja julkisesti omistettujen yhteisöjen on tarkoitus rahoittaa hanketta hankeyhtiön kautta. Rahoitusta haettaneen myös EU:sta.

Itärata Yhdistää puoli Suomea -esitys

Tiivistelmä hankkeesta – Itärata one pager