Itärataa ehdotetaan TEN-T verkkoon

Euroopan komission antamassa ehdotuksessa uudeksi TEN-T-asetukseksi esitetään Itäradan Lentorata—Porvoo—Kouvola-linjausta mukaan TEN-T-verkon vuoteen 2040 mennessä valmistuvaan laajennettuun ydinverkkoon.

Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi TEN-T-asetukseksi 14.12.2021. Asetusehdotus sisältää Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-T-verkon määrittelyn sekä vaatimukset, jotka TEN-T-verkon tulee täyttää. TEN-T-asetusuudistus mahdollistaa kestävän ja älykkään liikkumisen strategian toteuttamisen infrastruktuurin osalta.

TEN-T-verkko koostuu tällä hetkellä kahdesta tasosta: vuoteen 2030 mennessä rakennettavasta ydinverkosta (core network) ja vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta (comprehensive network). Uudessa ehdotuksessa näiden rinnalle on tulossa kolmas taso: vuoteen 2040 mennessä toteutettava laajennettu ydinverkko (extended core network), johon myös Itärataa esitetään mukaan. Itärataa on esitetty mukaan laajennettuun ydinverkkoon matkustajaliikenteen raideyhteytenä. Tavaraliikenteen osalta Itärataa on esitetty mukaan vuoteen 2050 mennessä rakennettavaan kattavaan verkkoon.

Ehdotuksen mukaan ydinverkko ja laajennettu ydinverkko muodostavat tulevaisuudessa Euroopan kestävän liikenteellisen selkärangan ja käsittävät liikenneverkon strategisesti merkittävämmät osat sekä tärkeimmät solmukohdat.

Seuraavaksi valtioneuvosto saattaa TEN-T-asetuksen uudistamisen U-kirjelmällä eduskunnan käsittelyyn. U-kirjelmäluonnos käsitellään EU-liikennejaoston kokouksessa 12.1.2022 sekä EU-alue- ja rakennepolitiikan jaoston kirjallisessa käsittelyssä. Valtioneuvoston yleisistunnossa asia on tarkoitus käsitellä helmikuun alussa, minkä jälkeen eduskunta käsittelee asian ja päättää Suomen kannasta. Neuvottelut uudistuksesta alkavat neuvoston työryhmässä sekä Euroopan parlamentissa alkuvuodesta 2022.

− Pääsy mukaan TEN-T verkkoon vahvistaisi Itäratahankkeen asemaa ja edesauttaisi sen toteutumista. On hienoa, että itäisen Suomen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen otetaan vakavasti. Itärata nousee tälläkin saralla samalla viivalle muiden suurten raidehankkeiden kanssa, kertoo Joensuun strategiajohtaja Sami Laakkonen.

Itärata voisi saada EU-rahoitusta suunnitteluun ja toteutukseen

Itäradan mukaan pääseminen TEN-T verkkoon vaikuttaisi positiivisesti myös hankkeen EU-rahoitusmahdollisuuksiin, sillä Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. EU-jäsenmaat voivat hakea TEN-T-liikennehankkeille rahoitusta Verkkojen Eurooppa rahoitusohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility). CEF-rahoituksessa ovat painottuneet erityisesti raideliikenteen hankkeiden suunnittelu ja toteutus, mikä osaltaan edistää EU:n energia- ja ilmastotavoitteita.

CEF-tukea voi hakea, jos hanke täyttää hakukriteerit. EU-tuen saaminen hankkeille edellyttää aina kansallista rahoitusta. EU-rahoitusta on saatavilla tulevalla ohjelmakaudella (2021–2027) hankkeiden rakentamiseen enintään 30 prosenttia ja suunnitteluun 50 prosenttia.

Itäradan suunnittelu käyntiin pikaisesti

Itäradan suunnittelua varten perustettavan hankeyhtiön valmistelu etenee valtion ja kuntaosakkaiden yhteistyönä hyvää vauhtia kohti yhtiön perustamista. Perustettavan hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Alustavan arvion mukaan rahoitus jakautuu noin 9 vuodelle.

− Kyseessä on kauaskantoinen hanke, joka vastaa hyvin itäisen Suomen liikenteen ja aluekehityksen tavoitteisiin. Käynnistettäessä Itäradan suunnittelu nopeasti, hanke saadaan toteutettua 2030-luvun aikana, näkee Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Mikä TEN-T verkko?
Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Network) on EU:n keskeinen liikennepolitiikan väline, joka yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet kokonaisvaltaiseksi liikenneverkoksi. TEN-T-verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T suuntaviivat yksilöivät yhteistä etua koskevat hankkeet, liikenneverkolle asetettavat vaatimukset, kehittämisen prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut.

Lue lisää:
TEN-T-asetuksen uudistaminen (linkki vie Valtioneuvoston verkkosivuille)
TEN-T interaktiivinen kartta (linkki vie komission verkkosivuille)
Asetusehdotus karttaliite (pdf, valtioneuvoston hankeikkuna)

Lisätietoja:
Kouvolan kaupunki
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Joensuun kaupunki
strategiajohtaja Sami Laakkonen, puh. 050 443 1661, sami.laakkonen(at)joensuu.fi