Puoli Suomea valmiina Porvoo-Kouvola Itäradan suunnitteluhankeyhtiöön

Itärataa kannattavat 13 kaupunkia ja 3 kuntaa ovat valmiit rahoittamaan uuden itäisen ratayhteyden suunnittelua, jos linjaus kulkee Porvoon ja Kouvolan kautta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun 24.6.2020 ja pyytänyt osapuolia ilmoittamaan elokuun loppuun mennessä alustavat edellytykset osallistua hankeyhtiön pääomittamiseen sekä reunaehdot pääomituksen tekemiselle.

Itäradan kannalla olevat kaupungit ja kunnat (Kuopio, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli, Porvoo, Kajaani, Imatra, Iisalmi, Varkaus, Pieksämäki, Suonenjoki, Kitee, Parikkala, Mäntyharju ja Taipalsaari) käsittelivät Itäradan eli Porvoo-Kouvola linjausta koskevan hankeyhtiön perustamista sekä hankeyhtiön pääomittamista kaupungin- ja kunnanhallituksissa elokuun aikana. Kaikki kaupungit hyväksyivät yhteisen esityksen ja alustavan rahoitusjaon, jolla on taattu LVM:n edellyttämä kuntien 49 % osuus suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen. Itäradan osalta kunnille ja muille julkisyhteisöille kohdistuva alustava rahoitus olisi tästä noin 34,3 miljoonaa euroa. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Itäradan hankeyhtiövalmisteluun osallistuvat kaupungit pääomittaisivat hankeyhtiötä alustavan arvion mukaan seuraavin osuuksin: Porvoo 10 miljoonaa euroa, Kouvola 4,8 miljoonaa euroa, Lappeenranta 3,6 miljoonaa euroa, Kuopio 3,2 miljoonaa euroa, Mikkeli 2,7 miljoonaa euroa, Joensuu 2,4 miljoonaa euroa, Imatra 2,3 miljoonaa euroa, Pieksämäki 1,7 miljoonaa euroa, Varkaus 1,5 miljoonaa euroa, Kajaani 1,4 miljoonaa euroa ja Iisalmi 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Suonenjoki, Kitee, Parikkala, Mäntyharju ja Taipalsaari tekivät alustavat päätökset osallistua suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen väestönmukaisilla osuuksilla. Tarkemmista rahoitusosuuksista neuvotellaan, kun kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot ovat selvillä.

Itäradasta tulossa koko itäisen Suomen yhteinen hanke

Aiemmin Itäratahankkeessa mukana olleiden kaupunkien lisäksi, myös muut itäisen Suomen kaupungit ja kunnat ovat osoittaneet kiinnostusta hanketta kohtaan. Esimerkiksi Taipalsaari on kunta, jolla ei ole omaa ratayhteyttä, mutta kuitenkin paljon Helsinkiin Lappeenrannan aseman kautta suuntautuvaa työmatkaliikennettä. Taipalsaari näki Itäradan merkityksen niin tärkeänä, että teki alustavan päätöksen mukaan lähtemisestä suunnitteluhankeyhtiön pääomitukseen.

─ Itäradan takana on vankka ja laaja itäisen Suomen kaupunkien ja kuntien tuki, joka näkyy nyt myös rahoitusvalmiutena ja kiinnostuksena lähteä pääomittamaan suunnitteluhankeyhtiötä. On ollut hienoa huomata, että myös kunnat perinteisten radanvarsikaupunkien ulkopuolelta ovat ymmärtäneet hankkeen merkityksen itäisen Suomen tulevaisuudelle. Tästä on tulossa aidosti koko itäisen Suomen yhteinen hanke, toteaa Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Kouvolan sekä Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun hankeyhtiövalmistelussa mukana olevien kaupunkien ehdottomina reunaehtoina olivat, että Itäisen Suomen uusia raidelinjauksia tulee olla vain yksi, Helsinki-Vantaan lentoasema-Porvoo-Kouvola sekä että valtion tulee ohjata viimeistään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta Uudenmaan maakuntakaavoitusta, mikäli muutoin ei Porvoo-Kouvola kaavallinen valmius etene.

Väyläviraston keväällä julkaisema selvityksen mukaan Itäradan Porvoo-Kouvola linjaus on paras ja kustannustehokkain vaihtoehto uudeksi idän suunnan yhteydeksi. Arvioidut suunnittelukustannukset ovat Porvoo-Kouvola linjaukselle noin 70 miljoonaa euroa ja Porvoo–Kotka–Luumäki-linjaukselle noin 110 miljoonaa euroa.

– Kaakkois- ja Itä-Suomi ovat jääneet maan kehittämisessä paitsioon. Tämä on puolen Suomen yhteinen kannanotto ja tahtotila. Nyt ei enää tarvita selvityksiä. Vaadimme pikaista päätöstä Porvoo-Kouvola linjauksen hyväksi ja suunnitteluhankeyhtiön neuvottelujen käynnistämistä, sanoo Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Lisätietoja:
Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva@kouvola.fi

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, puh. 044 718 2790, jarmo.pirhonen@kuopio.fi