Ajankohtaista

Petteri Portaankorvasta Itärata Oy:n toimitusjohtaja

Itärata Oy:n hallitus on valinnut diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Petteri Portaankorvan yhtiön toimitusjohtajaksi. Portaankorva siirtyy vakituisen toimitusjohtajan tehtävään yhtiön väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävästä välittömästi.

Itärataa ehdotetaan TEN-T verkkoon

Euroopan komission antamassa ehdotuksessa uudeksi TEN-T-asetukseksi esitetään Itäradan Lentorata—Porvoo—Kouvola-linjausta mukaan TEN-T-verkon vuoteen 2040 mennessä valmistuvaan laajennettuun ydinverkkoon.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Itärata-hankeyhtiön perustamista

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli valtion osalta Itärata-hankeyhtiön perustamista 28.9.2021 ja puolsi, että Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri, voi hyväksyä Itärata-hankeyhtiön osakassopimuksen sekä hankeyhtiön perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa.

Itäradan hankeyhtiöneuvottelut käynnistyivät

Neuvottelut itäisen suunnan raidehankkeen edistämiseksi aloitettiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla 11.3.2021. Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien kanssa suunnitteluhankeyhtiön perustamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi asiasta tiedotteessaan.