Ajankohtaista

Itäradan linjaus hyväksyttiin ohjeellisena pääratamerkintänä Kymenlaakson maakuntakaavassa

Kymenlaakson maakuntavaltuuston 15.6. hyväksymässä maakuntakaavassa vahvistettiin Itäradan Porvoon ja Kouvolan välinen ratalinjaus kaavamerkinnällä ”päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen”. Merkintä mahdollistaa Itäradan kehittämisen ja toteuttamisen tulevaisuudessa. Uudenmaan Uusimaa-kaavan 2050 osalta päätökset itäisen suunnan raidelinjaus merkinnöistä siirtyivät elokuussa pidettävään jatkokokoukseen.

Itäratahankkeen kaupungit valmiita hankeyhtiökeskusteluihin

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti kartoittavansa kuntien halua osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan ratayhteyden suunnittelun rahoittamiseen Väyläviraston uuden idän suunnan selvityksen valmistuttua. Yksitoista itäisen Suomen kaupunkia ilmoittaa halukkuutensa osallistua Itäradan lentoasema-Porvoo-Kouvola -linjauksen hankeyhtiökeskusteluihin.