Yleinen

Itärataa ehdotetaan TEN-T verkkoon

Euroopan komission antamassa ehdotuksessa uudeksi TEN-T-asetukseksi esitetään Itäradan Lentorata—Porvoo—Kouvola-linjausta mukaan TEN-T-verkon vuoteen 2040 mennessä valmistuvaan laajennettuun ydinverkkoon.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Itärata-hankeyhtiön perustamista

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli valtion osalta Itärata-hankeyhtiön perustamista 28.9.2021 ja puolsi, että Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri, voi hyväksyä Itärata-hankeyhtiön osakassopimuksen sekä hankeyhtiön perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa.

Itäradan hankeyhtiöneuvottelut käynnistyivät

Neuvottelut itäisen suunnan raidehankkeen edistämiseksi aloitettiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla 11.3.2021. Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien kanssa suunnitteluhankeyhtiön perustamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi asiasta tiedotteessaan.

Itäradan linjaus hyväksyttiin ohjeellisena pääratamerkintänä Kymenlaakson maakuntakaavassa

Kymenlaakson maakuntavaltuuston 15.6. hyväksymässä maakuntakaavassa vahvistettiin Itäradan Porvoon ja Kouvolan välinen ratalinjaus kaavamerkinnällä ”päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen”. Merkintä mahdollistaa Itäradan kehittämisen ja toteuttamisen tulevaisuudessa. Uudenmaan Uusimaa-kaavan 2050 osalta päätökset itäisen suunnan raidelinjaus merkinnöistä siirtyivät elokuussa pidettävään jatkokokoukseen.

Itäratahankkeen kaupungit valmiita hankeyhtiökeskusteluihin

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti kartoittavansa kuntien halua osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan ratayhteyden suunnittelun rahoittamiseen Väyläviraston uuden idän suunnan selvityksen valmistuttua. Yksitoista itäisen Suomen kaupunkia ilmoittaa halukkuutensa osallistua Itäradan lentoasema-Porvoo-Kouvola -linjauksen hankeyhtiökeskusteluihin.