Kysymykset ja vastaukset

Mikä Itärata?

Itärata tarjoaa toimivan ratkaisun kannattavalle kaukojunaliikenteelle itäiseen Suomeen. Itäradalla saavutetaan kolme tärkeää päämäärää yhdellä kertaa: Savon ja Karjalan ratojen ja Helsingin väliset junayhteydet nopeutuvat tuntuvasti sekä Helsingin ja Pietarin välisten junayhteydet nopeutuvat. Savon tai Karjalan radan suunnista tultaessa päästään yhdellä Kouvolassa tehtävällä junanvaihdolla nopeasti Pietariin ja Kotkaan.

Miksi Itärata-hanke pitäisi käynnistää?

Itäradalla on keskeinen merkitys koko Itä-ja Kaakkois-Suomen alueen kehittämiselle. Se yhdistää lähes puoli Suomea nopeiden yhteyksien piiriin: vaikutusalue on Uudeltamaalta Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Lisäksi yhteydet Pietariin paranevat.

Valmistuessaan Itärata loisi nopeamman yhteyden itäisestä Suomesta Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja parantaisi itäisen Suomen kansainvälistä saavutettavuutta merkittävästi. Yhteyksien toimivuus Helsinkiin ja lentokentälle on erittäin tärkeä yritysten sijoittumisen ja päivittäisen matkustamisen kannalta.

Helsinki–Porvoo–Kouvola-ratalinjaus lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja parantaa työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi Itärata-hanke on yksi tapa hillitä liikenteen päästöjä: junalla liikkuminen on ilmaston kannalta kestävin vaihtoehto.

Tiivistettynä:


Saavutettavuus paranee ja yhteydet nopeutuvat. Yritysten halukkuus sijoittua itäiseen Suomeen kasvaa.


Työpaikkojen määrä ja asukasluku kasvavat.


Muuttoliike itäiseen Suomeen ja pendelöinti lisääntyvät.


Itäradalla itäisen Suomen koko potentiaali käyttöön.
Hyötyjen toteutuminen elinehto myönteisille kerrannaisvaikutuksille. Itäinen Suomi on mahdollisuus koko maalle.

Kuinka suuri investointi Itärata on?

Mikäli Itärata (Helsinki-Vantaan lentoasema–Porvoo–Kouvola-rata) rakennetaan Väyläviraston tekemän selvityksen mukaisesti kaksiraiteisena, nopealle junakalustolle sopivana, uuden rataosan kustannukset olisivat arviolta 1,7 miljardia euroa (osuus Helsinki-Vantaan lentoasema–Porvoo–Kouvola). Suunnittelun osuus tästä on karkeasti arvioiden noin 4 prosenttia.

Milloin hankkeesta tehdään päätöksiä?

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti syyskuun lopulla, että itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola linjauksen eli Itäradan kanssa. Ministeriö aloitti 7.10.2020 keskustelut Porvoo-Kouvola-ratalinjauksen suunnitteluhankeyhtiöön sitoutuneiden kaupunkien ja kuntien kanssa. Valtion osallistuminen ja sen rahoitusosuus itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluihin on tulossa talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2021.

Mitkä ovat vaikutukset matkustusaikoihin?

Investoinnilla ja nopeilla junilla päästään kolmen tunnin juniin: Helsingistä niin Kuopioon, Joensuuhun kuin Pietariinkin pääsee nykyistä tuntuvasti nopeammin. Helsingistä matkustaisi Mikkeliin kahdessa tunnissa, Lappeenrantaan puolessatoista ja Kouvolaan tunnissa. Uusi ratayhteys mahdollistaisi junaliikenteen myös Porvooseen.