Yhteystiedot

Lisätietoja

Itärata-hankkeesta saa tarvittaessa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:

Sami Laakkonen

Sami Laakkonen

Yhteystiedot

Sami Laakkonen
Strategiajohtaja, Joensuun kaupunki
sami.laakkonen@joensuu.fi
puh. 050 443 1661

Itäisten ratojen matka-aikojen nopeuttaminen on välttämätöntä miljoonan suomalaisen matkustamisen nopeuttamiseksi ja maakuntien yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Petteri Portaankorva

Petteri Portaankorva

Yhteystiedot

Petteri Portaankorva
kehitysjohtaja, Kouvolan kaupunki
petteri.portaankorva@kouvola.fi
puh. 020 615 1287

Itäradan toteuttaminen Kouvolasta Porvoon ja lentoaseman kautta Helsinkiin parantaisi koko itäisen Suomen saavutettavuutta sekä vaikuttaisi nopeiden ja sujuvien yhteyksien kautta myönteisesti aluekehitykseen ja alueen muuhun kehittämiseen. Saavutettavauuden merkitys yritysten ja asukkaiden valintoihin on merkittävä.

Jukka-Pekka Ujula

Jukka-Pekka Ujula

Yhteystiedot

Jukka-Pekka Ujula
Porvoon kaupunginjohtaja
jukka-pekka.ujula@porvoo.fi
puh. 019 520 2200

Itärata varmistaa nopeat ja sujuvat yhteydet koko Itä-Suomeen ja Pietariin. Rata hillitsee liikenteen päästöjä, mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymisen ja Helsinki-Vantaa -lentokentän yhteyksien parantumisen. Itärata kytkee myös kasvavan Porvoon kaupungin yhä tiiviimmäksi osaksi metropolialuetta. Lentorata on edellytys sekä Suomi-radalle että nopeille itäradoille. Lentorata pitääkin suunnitella niin, että se mahdollistaa radan jatkamisen idän suuntaan.

Marita Toikka

Marita Toikka

Yhteystiedot

Marita Toikka
Kouvolan kaupunginjohtaja
marita.toikka@kouvola.fi
puh. 020 615 3100

Itäisen Suomen 5 maakuntaa ja 10 kaupunkia ovat järjestäytyneet edistääkseen Itäradan toteutumista. Itä-Suomen maakuntien taloudellinen kehittyminen ja niiden resurssien hyödyntäminen edellyttää, että liikenneyhteydet parannetaan vastaavalle tasolle kuin Länsi-Suomessa.

Kai Roslakka

Kai Roslakka

Yhteystiedot

Kai Roslakka
Imatran kaupunginjohtaja
kai.roslakka@imatra.fi
puh. 020 617 2226

Itärata Kouvolan ja Porvoon kautta palvelee Imatran seudun yritysten ja kansalaisten tarpeita sekä mahdollistaa Venäjän liikenteen tehostamisen.