Itärata veisi Porvoosta Helsinkiin 32 minuutissa

Noin neljännes Porvoon seudulla asuvista pendelöi Helsinkiin. Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula uskoo, että Itärata vähentäisi päästöjä, lyhentäisi matka-aikaa ja lisäisi kaupungin vetovoimaa.

Porvoo. Arkiaamu. Noin neljännes Porvoon seudulla asuvista, noin kahdeksan tuhatta ihmistä, suuntaa pääkaupunkiseudulle töihin. Valtaosa taittaa matkan henkilöautolla, bussin kyytiin nousee vain 16 prosenttia. Töiden lisäksi pääkaupunkiseudulle porvoolaisia vievät myös asiointi ja opinnot.

Haastetta nykykulkemiseen tuovat pääkaupunkiseudun ruuhkat ja heikentyvät yhteydet. Ekologisestikaan se ei ole ihan kestävää.

Porvoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula uskookin, että Itärata toisi porvoolaisten arkeen sujuvuutta, lisääntynyttä joukkoliikenteen käyttöä ja kestävämmän tavan pendelöidä.

– Raideyhteys on Porvoolle tärkeä, koska noin neljännes Porvoossa asuvista työssäkäyvistä käy töissä pääkaupunkiseudulla. Porvoo haluaa olla ilmastotyön edelläkävijä. Olemmekin sitoutuneet kehittämään kestäviä joukkoliikenne- ja pendelöintiratkaisuja, Ujula sanoo.

Porvoossa juuri tehdyn laajan selvityksen mukaan matka-ajoissa ehdoton voittaja on juna. Selvityksessä vertailtiin erilaisten linja-autoon, metroon ja junaan perustuvien joukkoliikenneratkaisujen vaikutuksia muun muassa matka-aikoihin ja matkustustapoihin.

Ero junan ja auton välisessä matka-ajassa on suuri.
Itärata veisi porvoolaiset Helsinkiin noin puolessa tunnissa, nykyisellään matka linja-autolla kestää ruuhka-aikaan reilun tunnin.

– Juna on paras vaihtoehto porvoolaisille pendelöijille. Nopea ratayhteys parantaisi porvoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä merkittävästi. Porvoon Kuninkaanportista pääsisi Helsingin päärautatieasemalle 32 minuutissa. Juna olisi myös henkilöautoa nopeampi vaihtoehto, Ujula sanoo.

Ujula näkee, että nopea ratayhteys kytkisi Porvoon myös paremmin niin länteen kuin itään. Yhteydet pääkaupunkiseudulle, lentokentälle, Itä-Suomeen ja vaikka Pietariin paranisivat.

Tällä on Ujulan mukaan kauaskantoisia seurauksia.
– Uusien yhteyksien myötä kiinnostus Porvoota kohtaan niin asukkaiden kuin yritystenkin kotipaikkana todennäköisesti kasvaa. Asema ja raideyhteys vaikuttavat pidemmällä tähtäykselle siihen, miten kaupungin yhdyskuntarakenne kehittyy, ja miten sitä halutaan kehittää. Samalla Porvoon kaupunki ottaisi ison askeleen kohti hiilineutraalia kaupunki, Ujula sanoo.

Moni kokee junan tulevaisuuden vaihtoehtona: nopeana, ekologisena ja myös hyvänä työnteon paikkana.

Ujula muistuttaa, että edellytyksenä sekä kaikille itään suuntautuville ratavaihtoehdoille että Suomi-radalle on ensin lentorata.
– Lentorata pitää suunnitella niin, että se mahdollistaa radan jatkamisen idän suuntaan, hän painottaa.

Fakta

  • Noin neljäsosa Porvoossa asuvista työssäkäyvistä suuntaa töihin pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2016 Porvoossa asuvia pendelöijiä oli noin 5 600.
  • Koko Porvoon seudulta pääkaupunkiseudulle pendelöi jopa 8000 henkilöä.
  • Myös Porvooseen tullaan töihin muista kunnista. Porvoossa töissä käy noin 6600 muualla asuvaa.
  • Valtaosa liikenteestä tapahtuu henkilöautolla.
  • Nykyinen matka-aika on autolla reilu tunti.
  • Nopea Itärata veisi Porvoon Kuninkaanportista pääsisi Helsingin päärautatieasemalle 32 minuutissa.