Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen: Itärata toisi itäisen Suomen ja siellä asuvien ihmisten osaamisen lähemmäksi

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen uskoo Itäradan tuovan parannusta sekä tavallisten ihmisten arkeen että liike-elämään. Junalla kulkevat niin asukkaat, opiskelijat, työmatkalaiset kuin matkailijat.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Mikkonen uskoo, että rata kytkee itäisen Suomen tiiviimmin muuhun Suomeen ja parantaa alueen saavutettavuutta. Kun yhteydet ovat hyvät, on helppo lähteä.

– Sujuva ja nopeutettu yhteysväli nostaa houkutusta valita ympäristöystävällinen juna. Itäisen Suomen suhteellinen sijainti on viime vuosina heikentynyt muuhun maahan verrattuna. Tämä korostaa entisestään Itäradan tärkeyttä. Rata toisi myös itäisen Suomen ja siellä asuvien ihmisten osaamisen lähemmäksi muuta Suomea ja mahdollistaisi paremman työvoiman saatavuuden ja yritysten sijoittumisen radan varrelle, Mikkonen sanoo.

Itäradalla on suuri merkitys myös Venäjän-kaupalle ja matkailulle. Nopea yhteys tuo lähelle niin yhteistyökumppanit, upeat luontokohteet kuin Pietarin kulttuurielämykset.

Mikkonen näkee, että ihmiset miettivät valintojaan tehdessä yhä enemmän ilmasto- ja ympäristönäkökulmaa. Myös junaliikenteen suosio on kasvussa, mikä näkyy niin työmatkoissa kuin maata pitkin matkailun suosiona.

– Päästötön raideliikenne on tulevaisuuden tapa matkustaa. Sen edistäminen on tärkeä osa liikenteen päästöjen vähentämistä ja työtä ilmaston puolesta. Uusiutuvalla sähköllä kulkeva joukkoliikenne on myös isossa roolissa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Ministeri itse on kotoisin Pohjois-Kymenlaaksosta ja asuu nykyään Joensuussa. Hän tunnustautuukin junamatkailun ystäväksi jo pidemmältä ajalta.

– Olen Joensuuhun opiskeluaikana junantuoma, joten ymmärrän hyvin omakohtaisesti itäisen junayhteyden tärkeyden. Nykyään kuljen viikoittain junalla Joensuun kodin ja Helsingin väliä ja pyrin käyttämään myös kotimaan työmatkoilla junaa. Junassa on helppo työskennellä ja siellä saa hyvin myös nukuttua. Usein onnistun maanantain varhaisaamun junassa nukkumaan Joensuusta aina Lappeenrantaan saakka, hän sanoo.

Hänestä nyt on oikea aika toimia. Itäradalla on takanaan vahva tuki ja raideliikenteen suosio nousussa.

– Tuki ilmastoystävälliselle raideliikenteelle on Suomessa vahva ja nyt on päästävä reippaasti toimeen. On huolehdittava hyvistä ja nopeista raideyhteyksistä maan kaikkiin osiin, hän sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on jo tartuttu toimeen. Ministeriö tekee parhaillaan selvitystyötä, jonka on arvioitu valmistuvan keväällä 2020.